Fysio-Line

Praktijk voor (sport)massage, medical taping, sportzorg, blessurepreventie en beauty

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met uw behandeling, maak dit dan zo spoedig mogelijk kenbaar bij Fysio-Line.
In overleg kan dan bepaald worden hoe dit op te lossen.
Mocht het overleg niet tot tevredenheid zijn, kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris.
Onderstaand overzicht geeft aanvullende informatie.